DISCLAIMER

Uitgever, hoofdredacteur en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever, hoofdredacteur en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever, hoofdredacteur en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Tevens is NieuwsBreak B.V. niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. NieuwsBreak B.V. zal dergelijke claims verhalen op de veroorzaker.


COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst.

 

Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt.

 

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.